Запускаємо маршрут Київ – Чернігів – Київ

Запускаємо маршрут Київ - Чернігів - Київ

Запускаємо маршрут Київ - Чернігів - Київ

Колеги, з 20.04.2022 – запускаємо маршрут Київ – Чернігів – Київ.